Wij steunen kunstenaars en organisaties die kunstenaars steunen

 

De VZW Kunstcirkel heeft een lange geschiedenis. Een constante van onze organisatie is het streven kunstenaars op velerlei manieren te ondersteunen.

Kunstcirkel wil sociale, culturele, zakelijke en juridische hulpverlening verschaffen aan  kunstenaars. Dit doen we ondermeer door:

  • steun te verlenen aan organisaties en ondernemingen die kunstenaars tewerkstellen;
  • organisaties die de belangen van kunstenaars vertolken en/of kunstenaars verdedigen te steunen;
  • steun te verlenen aan behoeftige en/of werkloze kunstenaars;
  • samenwerking tot stand te brengen met andere organisaties die gelijkaardige doelen hebben;
  • informatieverstrekking, zakelijke en juridische ondersteuning ivm artistieke activiteiten te organiseren;
  • culturele manifestaties te organiseren;
  • samenwerkingsakkoorden af te sluiten met cultuurorganisaties en/of kunstenaars;
  • in coproductie of in eigen beheer alle artistieke projecten realiseren (muziek, theater of audio-visuele producties, ...)
  • vormings- en opleidingsprojecten te organiseren of ondersteunen om kunstenaars en organisaties te helpen professionaliseren en zelfredzaamheid te bevorderen.
  • Via ArtistsUnited kan u onder meer hulp krijgen met uw kunstenaarsstatuut en het sociaal statuut van de kunstenaar. 

 

 

Enkele van de organisaties die Kunstcirkel steunt:

 

OVER

Onze organisatie, missie, resultaten, enz.. .
 

Lees meer →

All photography provided by Jared Chambers

STeun ons

Klaar om een volgende stap te zetten?
U kan ons en kunstenaars steunen.

Klik hier →